Kanał Mazurski

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Bardzo ciekawym zabytkiem w okolicach Węgorzewa jest bez wątpienia 22-kilometrowy, leżący na terenie Polski odcinek Kanału Mazurskiego.

Cały kanał ma długość 51 km, z czego dłuższy odcinek znajduje się na obszarze Rosji. Kanał Mazurski ciągnie się od Jeziora Mamry przez Jezioro Rydzówkę aż za rosyjską granicę.

Główną przesłanką do jego budowy było uzyskanie połączenia wodnego Wielkich Jezior Mazurskich z Bałtykiem przez rzekę Łynę będącą lewym dopływem Pregoły uchodzącej do Zalewu Wiślanego.

Niektórzy uważają, że Kanał Mazurski miał służyć jako droga wodna dla okrętów podwodnych typu U-Boot, a na Mazurach planowano budowę bazy remontowej tych jednostek. Takim sądom przeczą jednak wymiary znajdujących się na kanale śluz.

Obiekt zaczęto wznosić w 1911 r., wszelako jego budowę przerwano ostatecznie w 1942 r. i nigdy jej nie dokończono. Znajduje się na nim 10 śluz i 2 jazy, a różnica poziomów wód między Jeziorem Mamry a rzeką Łyną sięga 111m.

Po stronie polskiej znajduje się 5 śluz. Za najciekawsze uważane są śluzy w Leśniewie Górnym oddalonym 12 km na wschód od Węgorzewa i miejscowości Guja położonej 13 km na północny zachód od miasta. Pozostałe mieszczą się w Bajorach Wielkich, Bajorach Małych i wsi Przystań.

Wszystkie one są nieczynne i traktowane jako zabytki hydrotechniki. Na odcinkach kanału wypełnionych stojącą wodą miłośników przyrody ucieszy widok bobrowych żeremi.


Tekst: Sandra Nejranowska-Białka

Mini przewodnik

Przekop o długości ok. 51 km, z czego 22 znajdują się na terenie Polski. Budowa Kanału Mazurskiego rozpoczęła się w 1911 r., jednak nie uzyskano głównego celu - połączenia Krainy Wielkich Jezior z Bałtykiem. Ostatnie prace wstrzymano w 1942 r. Postawiono 10 śluz (5 w Polsce),które miały pomóc w pokonaniu 111 m różnicy w poziomie wody między Mamrami a rzeką Łyną.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja