Rezerwat leśny Mokre

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Rezerwat leśny „Mokre” położony na wschód od miejscowości Radzieje oddalonej od Srokowa 14 km na południowy wschód, utworzono na półwyspie Jeziora Mamry, by chronić fragment lasu łęgowego jesionowo-olszowego, z domieszką wiązu pospolitego i dębu szypułkowego.

Mini przewodnik

Obszar ochrony dzikiej przyrody na terenie nadleśnictwa “Borki”, utworzony w 1958 roku. Rezerwat zajmuje powierzchnię 7 hektarów terenu pomiędzy jeziorami Dargin oraz Mamry. “Mokre” to enklawa całkowicie naturalnego lasu łęgowego. Rosną tutaj przede wszystkim jesiony, olsze, dęby szypułkowe oraz wiązy pospolite. Niektóre drzewa mają już grubo ponad 150 lat.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja