Zamek Krzyżacki

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Jest najstarszą pamiątką przeszłości Węgorzewa. To wokół niego, w XV w. powstała osada, z której rozwinęło się miasto (prawa miejskie w 1571 r.),jakiemu nadano miano Angerburg, w 1945 r. zmienione na Węgorzewo.

Zamek krzyżacki (ul. Zamkowa) wystawiony z kamienia i cegły został zbudowany nad Węgorapą w 1398 r. Zastąpił wcześniejszą, drewnianą twierdzę wzniesioną w 1335 r. i spaloną przez Litwinów 30 lat później. Jest to budowla trójskrzydłowa przy czym wszystkie skrzydła ustawione są wobec siebie pod kątem ostrym. W jednym z wewnętrznych narożników zamku znajduje się cylindryczna wieżyczka schodowa. Między skrzydłami rozciąga się dziedziniec otwarty w kierunku rzeki.

W latach 70 XV w. Krzyżacy oddali zamek za długi braciom Hansowi i Anzelmowi von Tettauom. Na początku kolejnego stulecia obiekt przebudowano w barokowym stylu, w 1656 r. został jednak zniszczony przez Tatarów. Kolejne dewastacje miały miejsce w pierwszej połowie XIX w. podczas wojen napoleońskich. W zamku znajdował się wówczas sąd i więzienie.

W 1945 r. obiekt został niemal doszczętnie spalony, ostały się wyłącznie średniowieczne mury. Zaczęto go odbudowywać w latach 70 XX w. Potem swoją siedzibę miał tu m.in. Urząd Stanu Cywilnego. Od 2000 r. zamek pozostaje w rękach prywatnych.


Tekst: Sandra Nejranowska-Białka

Mini przewodnik

Najstarszy zabytek w Węgorzewie - jego początki sięgają jeszcze II połowy XIV stulecia. W latach ‘70 XVw., ze względu na długi rycerze zakonni przekazali twierdzę w ręce braci von Tettau. W XVI wieku fortecę przebudowano na barokowy pałac. Zamek był wielokrotnie niszczony, a następnie z mozołem odbudowywany. Aktualnie znajduje się w rękach prywatnych.

Blogi

KM Studio może wykonać film z Zamku Krzyżackiego kamerzysta Wrocław


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja