Zabytkowa architektura dworska

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Okolice Węgorzewa są doskonałym miejscem na przyjrzenie się architekturze dworskiej XVIII, XIX i XX w.

W położonych od kilku do kilkunastu kilometrów od miasta miejscowościach jak Budzewo, Dąbrówka Nowa, Perły, Pniewo, Pochwałki, Ruska Wieś, Stawiska, Trygort, Więcki, Zawady znajdują się dworki należące niegdyś do pruskich familii Lehndorffów, Contagów, Preussów, Voightów i in.

Najczęściej otoczone są one założeniami parkowymi. Większość owych dworków stroją pilastry, lizeny, boniowania, gzymsy, kolumny, ganki, balkony i werandy. Zasadniczo budowle pozostają jednak w kiepskim stanie technicznym.

Wyjątkiem jest pałac w Więckach, w którym mieści się obecnie gimnazjum.


Tekst: Sandra Nejranowska-Białka

Mini przewodnik

Mazury stanowiły niegdyś włości potężnych i bogatych familii arystokratycznych. Preussowie, Lehndorffowie, Voightowie, Contagowie (i inni),jak na szlachtę przystało, pobudowali sobie okazałe dworki i pałacyki. Bardzo często razem z imponującymi ogrodami. Takie rezydencje, pozostające najczęściej w fatalnym stanie, stoją m.in. w Więckach, Perle, czy Trygorcie.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja